gemensam innovation och digital teknik

För närvarande har den digitala omvandlingen blivit enighet för företagen, men inför den oändliga digitala tekniken är hur pussel och utmaning många företag står inför hur man får tekniken att spela den största fördelen i företagets scen. I detta avseende intervjuade reportern under det senaste Schneider Electric Innovation Summit 2020 Zhang Lei, vice president för Schneider Electric och chef för digitala tjänster i Kina.

Zhang Lei (först från vänster) vid rundabordsforumet "gemensam innovation och digital teknikutveckling"

Zhang Lei sa att företagen ofta står inför tre stora utmaningar i processen för digital transformation. För det första saknar många företag design på högsta nivå i processen för digital transformation, vet inte varför man ska göra digitalisering och tänker inte helt på den verkliga betydelsen av digitalisering för företagets verksamhet. För det andra kombinerar många företag inte data med affärsscenarier och skapar inte analysmöjligheter, vilket gör att data inte kan bli informationsstödande beslutsfattande. För det tredje ignorerar det faktum att processen för digital transformation också är processen för organisationsförändring.

Zhang Lei tror att för att lösa företagens förvirring i den digitala omvandlingen, förutom den digitala tekniken och förmågan, behöver den också fullcykel och förfinade digitala tjänster.

Som huvudföretag för digitala tjänster har Schneider Electrics digitala tjänst huvudsakligen fyra nivåer. Den första är konsulttjänst, som hjälper kunderna att räkna ut vad de behöver och vilka problem som finns i företagsverksamheten. Den andra är produktplaneringstjänster. I den här tjänsten kommer Schneider Electric att arbeta med kunderna för att planera serviceinnehållet, avgöra vilken lösning som är bäst lämplig, den mest effektiva och mest hållbara, hjälpa kunderna att välja möjliga och optimala tekniska lösningar, förkorta test- och felcykeln och minska onödiga investeringar. Det tredje är dataanalystjänst, som använder professionell kunskap från Schneiders experter inom elindustrin, kombinerat med kunddata, genom datainsikt, för att hjälpa kunder att analysera problem. Den fjärde är service på plats. Till exempel tillhandahålla dörr-till-dörr-installation, felsökning och andra tjänster för att hålla utrustningen i gott skick för långvarig drift.

När det gäller service på plats anser Zhang Lei att för att tjänsteleverantörer verkligen ska hjälpa kunder att lösa problem måste de gå till kundens webbplats och ta reda på alla problem på webbplatsen, till exempel egenskaperna hos de produkter som används fältet, vad är energistrukturen och vad är produktionsprocessen. De behöver alla förstå, bemästra, hitta och lösa problemen.

I processen att hjälpa företag att genomföra digital transformation måste tjänsteleverantörer ha en stark förståelse för både teknik och affärsscenarier. För detta ändamål måste tjänsteleverantörer arbeta hårt i organisationsstruktur, affärsmodell och personalutbildning.

”I Schneider Electrics organisationssystem förespråkar och stärker vi alltid integrationsprincipen. När vi överväger arkitekturdesign och teknisk innovation överväger vi olika affärsavdelningar tillsammans, säger Zhang. Sätt ihop olika affärs- och produktlinjer för att skapa en övergripande ram och ta hänsyn till alla scenarier. Dessutom lägger vi stor vikt vid kultivering av människor i hopp om att göra alla till digitala talanger. Vi uppmuntrar våra kollegor som gör programvara och hårdvara att tänka digitalt. Genom vår utbildning, produktförklaring och till och med att gå till kundwebbplatsen tillsammans kan vi förstå kundernas behov inom det digitala fältet och hur vi kan kombinera med våra befintliga produkter. Vi kan inspirera och integrera med varandra。 ”

Zhang Lei sa att i processen för digital omvandling av företag är det en viktig fråga att uppnå balans mellan fördelar och kostnader. Digital tjänst är inte en kortsiktig tjänsteprocess utan en långsiktig process. Det är relaterat till utrustningens hela livscykel, allt från fem år till tio år.

”Ur denna dimension, även om det kommer att göras några investeringar under det första året, kommer fördelarna gradvis att dyka upp under hela processen med kontinuerlig drift. Förutom direkta förmåner kommer kunderna också att hitta många andra fördelar. De kan till exempel utforska en ny affärsmodell för att gradvis förvandla sin aktieverksamhet till inkrementell verksamhet. Vi har hittat den här situationen efter att ha samarbetat med många partners. ”Zhang Lei sa. (den här artikeln är vald från ekonomisk dagstidning, reporter yuan Yong)


Inläggstid: Sep-27-2020